Цени

Условия, от които зависи определянето на стойността за цялостна услуга:
* населено място
* вид мероприятие
* снимачна техника
* екип (брой членове)
* продължителност и условия
* използване на специализирана техника
* осветление, аудио апаратура, екипировка
* срокове на изпълнение
* сложност на проекта
* и др. (допълн.)

За конкретно предложение можете да се свържете с нас на адрес: info@haldigital97.com или се обадете на един от посочените телефони: (+359) 884 423 059, (+359) 896 840 759, (+359) 878 14 90 19.