Фотография

Фотографията...   Територията на образа, в която качеството на визията, смисълът и емоцията от нея мълчаливо разговарят съз зрителя. С хиляди неизказани думи…

Фотографията е преживяване, динамично взаимоотношение между снимката и зрителя, което ражда резултат под формата на чувство, на желание, решение, дори действие. А когато това преживяване има за цел да убеди, да провокира избор или да продаде, се появява втори план на комуникацията.

За да създадем целенасочено това второ, индиректно внушение, е необходимо да работим с максимална прецизност и деликатност. Защото единствено естественото, майсторски реализирано интегриране на търговската цел в една снимка, ще привлече и спечели.

Формите са много – продуктова фотография, интериорна, екстериорна, фотография на екипи, репортажна фотография на събития и др., ала всеки път подхождаме „от начало“. Всеки наш проект и клиент се обмислят индивидуално и подходът на заснемане се създават на „бяло поле“.

И както няма две напълно еднакви създания в природата, така и нашият екип всеки път създава неповторимо изображение, със собствен живот и послания.

xtosh

Снимка: Тодор Цветков

Сток фотография 1:

Сток фотография 2:

xtosh

Снимка: Тодор Цветков

Сток фотография 3:

xtosh

Снимка: Тодор Цветков

Сток фотография 4:

xtosh

Снимка: Тодор Цветков

Сток фотография 5:

photograpy

Снимка: Тодор Цветков