Image Alt

Филми

ЗАСНЕМАНЕ НА КОРПОРАТИВНО ВИДЕО ОТ HALDIGITAL97

ВИДЕОЗАСНЕМАНЕ НА КОРПОРАТИВНО ВИДЕО, РЕКЛАМА И КЛИП

Техника, ефекти, подход, добър сценарий и режисура стоят в основата на всяка видеопродукция, създадена за фирмени цели. А познаването на средата и улавянето на специфичните възможности са отличителните черти на качествената работа. Посредством всичко това се реализират комуникационните цели на корпоративния филм – да информира и представи, образова, да убеди, да прикани към действие или да предизвика симпатия и положително отношение … Това, което ще направи разликата, е придаването на „човешки“ образ на компанията.

Персонифицирнето на корпоративния образ е сред основните задачи пред фирмената кинематография. Именно придаването на „човешки черти“ прави една компания близка до аудиторията и убеждава в посланията й. Името оживяватемата придобива плътност и емоции, контекстът говори индиректно сякаш разчитаме езика на тялото. И, докато конкретният повод може да варира от представяне на историята и дейността, отразяване на официално събитие или празник, анонсиране на нововъведение и пр., то формулата за качествен продукт неизменно е една и съща:

Професионална техника, добър екип, концептуален поглед върху темата и, накрая, ала всъщност на първо място – Човешки план.

ПРЕ – ПРОДУКЦИЯ

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

ПРОДУКЦИЯ

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

ПОСТПРОДУКЦИЯ

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

LOREM IPSUM IS SIMPLY DUMMY TEXT OF THE PRINTING AND TYPESETTING INDUSTRY

LOREM IPSUM IS SIMPLY DUMMY TEXT OF THE PRINTING AND TYPESETTING INDUSTRY

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

ПРЕ – ПРОДУКЦИЯ

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

ПРОДУКЦИЯ

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

ПОСТПРОДУКЦИЯ

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

LOREM IPSUM IS SIMPLY DUMMY TEXT OF THE PRINTING AND TYPESETTING INDUSTRY

LOREM IPSUM IS SIMPLY DUMMY TEXT OF THE PRINTING AND TYPESETTING INDUSTRY
directors

Lorem ipsum dolor sit amet laoreet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.

tv shows

Lorem ipsum dolor sit amet laoreet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.

film awards

Lorem ipsum dolor sit amet laoreet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.

film festivals

Lorem ipsum dolor sit amet laoreet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.

Аз съм текстово блокче. Натиснете на бутона за редактиране за да промените този текст. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.