Уеб видео

Бързо, лесно … интересно.

Създаването на уеб видео за фирмени цели се подчинява на динамиката на интернет средата и особеностите на комуникацията в нея. И тъй като се превръща в най-атрактивната и добре приета от потребителите форма на общуване, очакванията към видеосъдържанието растат наред с популярността му.

От друга страна, добрата видеопродукция в онлайн среда се подчинява на собствени закони, а не непременно на необходимостта от значителен бюджет, както е при някои от другите видеоформи и формати. Много по-важни са качествата на съдържанието като оригинален подход, лекота на заснемане и монтаж, които изглеждат сякаш са „домашно производство“, простота на изказа и внушенията, способността да информира, образова, забавлява, да разказва истории, да развенчава митове или подкрепя каузи ипр.

Като част от бизнес маркетинг микса, уеб видеото заема около 2/3 от целия потребителски интернет трафик с тенденция делът му да расте. Ето защо корпоративните комуникации онлайн стават немислими без видеосъдържание. Това е както предизвикателство, така и възможност. Възможност компанията да общува по-активно, близко и диалогично с потребителите си, да създава по-устойчиви отношения и доверие, да отговаря на постоянно растящите интереси и нужди на хората онлайн.

Затова и въпросът не е „Дали?“, а „Как?“. А отговорът започва с друг въпрос – „Какво искаме да постигнем?“, – и завършва с трите оновополагащи стълба в работата на Haldigital97: екип, идея, техника.

видео за интернет