ПРОДУКТОВО ВИДЕО

Образова и вдъхновява, за да събуди доверие, за да убеди. Заради своята ефективност продуктовото видео се превръща във водещо средство за онлайн продажби. Независимо дали продавате продукт или услуга в интернет, потенциалът ви за успех значително нараства, ако използвате този атрактивен и удобен търговски инструмент.

Чрез продуктовото видео се представя изчерпателно количество информация, която е лесна за възприемане и преосмисляне – нещо трудно за дългите текстове. От друга страна то отговаря на всички основни въпроси, които потребителят би си задал, като създава своеобразна диалогичност в комуникацията. Немаловажна е и възможността даден продукт да се представи от всички страни и гледни точки, и в подробности, които биха изисквали поредица снимки и обяснителен текст.

И този видеоформат си има своите тънкости: поставяне на темата в подходящия контекст от гледна точка на потребителя, директен смисъл, кратък, ясен и динамичен изказ, персонификация, призив към действие, както и специфичните настройки в зависимост от средата, в която се публикува.

Като част от разнообразното ни портфолио от видео услуги, продуктовото видео, създадено от Haldigital97 следва същите професионални стандарти с фокус върху трите принципа – екип, техника, идея.

видеозаснемане, видеомонтаж на продуктово видео

продуктово видео за онлайн продажби и телевизия