Специализирани услуги

ВИДЕО

 • презапис на видеокасети върху DVD диск
 • монтаж на видеоматериали
 • файлове от камера с хард диск
 • фото- и видеозаснемане
 • 8мм кинофилми на диск

АУДИО

 • презапис на грамофонни плочи върху CD диск
 • сваляне на аудиокасети на диск
 • аудио обработка и аудио монтаж

ТИРАЖИРАНЕ

 • размножаване на дискове CD и DVD
 • печат върху CD, печат върху DVD
 • запис на CD, запис на DVD
 • запис на флашки (флаш памет)
 • обложки за CD и DVD кутии

РЕКЛАМА

 • рекламни дискове
 • дизайн и печат на обложки
 • печат на рекламни материали