Корпоративно видео

Техника, ефекти, подход, добър сценарий и режисура стоят в основата на всяка видеопродукция, създадена за фирмени цели. А познаването на средата и улавянето на специфичните възможности са отличителните черти на качествената работа.

Посредством всичко това се реализират комуникационните цели на корпоративния филм – да информира и представи, образова, да убеди, да прикани към действие или да предизвика симпатия и положително отношение … Това, което ще направи разликата, е придаването на „човешки“ образ на компанията.

Персонифицирнето на корпоративния образ е сред основните задачи пред фирмената кинематография. Именно придаването на „човешки черти“ прави една компания близка до аудиторията и убеждава в посланията й. Името оживява, темата придобива плътност и емоции, контекстът говори индиректно сякаш разчитаме езика на тялото.

И, докато конкретният повод може да варира от представяне на историята и дейността, отразяване на официално събитие или празник, анонсиране на нововъведение и пр., то формулата за качествен продукт неизменно е една и съща:

Професионална техника, добър екип, концептуален поглед върху темата и, накрая, ала всъщност на първо място – Човешки план.

корпоративно видео

корпоративно видео

корпоративно видео

корпоративно видео

корпоративно видео