TV реклами

Видеорекламата отдавна прескочи оградата на телевизора и пое по разнообразните пътища в Интернет, както и по нестандартни пътечки като чакални, автобуси, метростанции, летища и др. Това създаде множество възможности за гъвкаво таргетиране (насочване) на целевата аудитория, адаптиране на времетраенето, позициониране в адекватен контекст.

Видеото е навсякъде около нас, най-добре приетата и съответно предпочитана форма на комуникация с аудиторията. И все пак основата си остава същата.

Целта:

Тя е да покажеш предимствата, да отличиш от подобните, да впечатлиш с качествата … тя е и да убедиш аудиторията в собствената си (тази на продукта или услугата, които се рекламират) стойност, да провокираш любов и избор. Амбициозни задачи, които се очаква да бъдат постигнати в рамките на конкретни формати между 5 и 60 секунди.

А всичко това се развива между техниките в традиционната телевизионна реклама и похватите в късометражното кино, за да спечели все по-оскъдното свободно време на потребителя.

видео рекламни - производство и реализация

видео рекламни – производство и реализация